Saturday 22 November 2008

loka samasthamusic: jassie gift
lyrics: kaithapram
singer: deepankuran

song from salabhammusic and lyrics: kaithapram
singers: deepankuran, manjari
orchestration: deepankuran

salabhampromobackground music: deepankuran